سومین همایش کشوری بهداشت محیط , 2000-11-01

عنوان : ( مشکلات زیست محیطی شهر زابل )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا سلوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زابل

کلمات کلیدی

زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029385,
author = {لشکری پور, غلامرضا and حمیدرضا سلوکی},
title = {مشکلات زیست محیطی شهر زابل},
booktitle = {سومین همایش کشوری بهداشت محیط},
year = {2000},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشکلات زیست محیطی شهر زابل
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حمیدرضا سلوکی
%J سومین همایش کشوری بهداشت محیط
%D 2000

[Download]