یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده )

نویسندگان: علی عباسی فرد , آرزو حبیبی راد , سیدعرفان رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع نمایی تعمیم یافته 000

کلمات کلیدی

توزیع نمایی تعمیم یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029401,
author = {عباسی فرد, علی and حبیبی راد, آرزو and رضوی, سیدعرفان},
title = {برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {توزیع نمایی تعمیم یافته 000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده
%A عباسی فرد, علی
%A حبیبی راد, آرزو
%A رضوی, سیدعرفان
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]