بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15

عنوان : ( بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی )

نویسندگان: علی غلامی , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها به منظور کنترل ارتعاشات آن در یک صفحه با شرایط تکیه گاه مفصلی، پرداخته است. به منظور کنترل ارتعاشات دو پارامتر کنترل پذیری و مشاهده پذیری مدهای ارتعاشی صفحه مورد توجه قرار گرفته است. موقعیت مرکز حسگرها و عملگرها در سیستم مختصات و همچنین زاویه قرار گرفتن حسگر یا عملگر از روش بهینه سازی سرد شدن تدریجی بهینه سازی گردیده است. شیوه بهینه سازی به نحوی است که موقعیت بهینه مستقل از نوع کنترلر باشد. ماکزیمم سازی معیار کنترل پذیری و مشاهده پذیری با استفاده از ماتریس گرامیین صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات, حسگرهای پیزو الکتریک, بهینه سازی, سرد شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029408,
author = {غلامی, علی and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی},
booktitle = {بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارتعاشات، حسگرهای پیزو الکتریک، بهینه سازی، سرد شدن تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی
%A غلامی, علی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012
%D 2012

[Download]