سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR )

نویسندگان: بهمن پناهی , محمود قربان زاده نقاب , فرج اله شهریاری احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلرنگ از محصولات مهم روغنی می باشد که به لحاظ کیفیت بالای روغن آن مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق تتنوع ژنتیکی 20 ژنوتیپ گلرنگ ایرانی توسط 20 آغازگر مورد ارزیابی قرار گرفت. از بین 338 جایگاه ژنی تکثیر شده بوسیله این آغازگرها 57 درصد چند شکلی مشاهده گردید. مجموع تعداد اللهای موثر و همچنین تعداد اللهای مشاهده شده به ترتیب برابر با 76/29 و 77/36 بود. همچنین به منظور بررسی روابط خویشاوندی، درخت فیلو ژنیک با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و الگوریتم UPGMA رسم گردید. نتاج حاکی از دسته بندی گلرنگ ایرانی در دو دسته اصلی و چهار زیر گروه بود. این نتایج بوسیله ارزیابی های PCoA مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, گلرنگ, ISSR و تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029410,
author = {پناهی, بهمن and قربان زاده نقاب, محمود and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گلرنگ، ISSR و تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
%A پناهی, بهمن
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]