سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسى ایران , 1999-09-03

عنوان : ( بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه شیله از نظر ژئومروفولوژیکى بسیار مورد توجه میباشد زیرا برعکس شیب توپوگرافى جریان دارد. با توجه به خصوصیات ژئومروفولوژیکى به نظر میرسد که این رودخانه بسیار جوان بوده و شاید طى چند هزار سال اخیر ایجاد شده است. مشکل اساسى این رودخانه فرسایشپذیرى شدید و پیشروى سریع آن به سمت دریاچه هامون میباشد. این مسأله در سرپنجههاى فرسایشى آن به خوبى قابل رؤیت است. چنانچه این روند فرسایشى ادامه یابد در سالهاى نه چندان دور دریاچه هامون از بین رفته و به رودخانهاى تبدیل خواهد شد.

کلمات کلیدی

شیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029415,
author = {لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله},
booktitle = {سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسى ایران},
year = {1999},
location = {ايران},
keywords = {شیله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسى ایران
%D 1999

[Download]