بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران )

نویسندگان: مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی فصل زراعی 1389 تاثیر اقتصادی گرده افشانی پیاز توسط حشرات براورد گردید.

کلمات کلیدی

, حشرات گرده افشان, بذر, پیاز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029435,
author = {راسخ عادل, مرتضی and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {حشرات گرده افشان، بذر، پیاز، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران
%A راسخ عادل, مرتضی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]