بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران )

نویسندگان: سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , ادوارد اوکرمن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فون کنه های شکارگر بالا خانوده هاییRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد در سال های 1388 و 1389 جمع آوری و شناسایی شد. در این بررسی 18 گونه شناسایی شد که سه گونه آنها برای ایران و 13 گونه برای استان جدید بودند.

کلمات کلیدی

, کنه های شکارگر پرواستیگماتا, باغ های میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029439,
author = {پاک طینت سئیج, سعید and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and هاتفی, سعید and ادوارد اوکرمن},
title = {کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کنه های شکارگر پرواستیگماتا، باغ های میوه مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران
%A پاک طینت سئیج, سعید
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A هاتفی, سعید
%A ادوارد اوکرمن
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]