بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران )

نویسندگان: سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فصول مختلف سالهای 1388 و 1389 از باغ های میوه دانه دار در مناطق مختلف شهرستان مشهد بازدید بعمل امد و اقدام به تهیه نمونه های کنه های شکارگر گردید. با توجه به نوع گونه ها و فرانی انها شاخص های تنوع زیستی برای مناطق مهم نمونه برداری محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

تنوع زیستی کنه های شکارگر پرواستیگماتا باغ های میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029442,
author = {پاک طینت سئیج, سعید and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی and هاتفی, سعید},
title = {شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تنوع زیستی کنه های شکارگر پرواستیگماتا باغ های میوه مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران
%A پاک طینت سئیج, سعید
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A هاتفی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]