پنجمین همابش انجمن زمین شناسی ایران , 2001-09-03

عنوان : ( بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند )

نویسندگان: مرتصی علاف نجیب , اصغر اصغری مقدم , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت مرند از نظر فعالیت هاى کشاورزى و تراکم جمعیت از اهمیت زیادى برخوردار است و آب مصرفى آنها عمدتاً سفره هاى آب زیرزمینى این دشت تأمین مى شود. بهره بردارى بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینى منطقه باعث افت شدید سطح آب و تغییرات کیفیت آب زیرزمینى را باعث شده است. هدف از این مطالعه بررسى نوسانات سطح آب و تأثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیرزمینى آین منطقه مى باشد. در این بررسى اطلاعات حاصل از بازدیدهاى صحرایى، داده هاى سطح آب براى دوره هاى کم آبى و پرآبى از سال 1362 الى 1379 و نتایج آنالیز شیمیایى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هیدروگراف واحد 18 ساله نوسانات سطح آب زیرزمینى و تغییرات کیفیت آب براى سالهاى 69 و 79 مورد بررسى قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029468,
author = {مرتصی علاف نجیب and اصغر اصغری مقدم and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند},
booktitle = {پنجمین همابش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند
%A مرتصی علاف نجیب
%A اصغر اصغری مقدم
%A لشکری پور, غلامرضا
%J پنجمین همابش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2001

[Download]