دومین کنفرانس سراسری آب , 2010-02-14

عنوان : ( شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow )

نویسندگان: خدارحم شفیعی مطلق , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت حصاروییه در فاصله تقریبی 65 کیلومتری غرب شهرستان زاهدان واقع می‌باشد. در سالهای اخیر بدلیل استحصال بی‌رویه از چاههای بهره‌برداری ضمن نامطلوب شدن کیفیت آب، سطح آبخوان نیز بطور مداوم کاهش یافته است. از این رو ارزیابی هیدروژئولوژیکی و مدیریت آبخوان ضروری به نظر می‌رسد. ابتدا با نتایج حاصل از آزمون پمپاژ، لاگ زمین شناسی چاههای مشاهده‌ای و اکتشافی، مقاطع زمین شناسی، هیدروگراف چاههای مشاهده‌ای، سونداژهای ژئو الکتریکی و بازدیدهای صحرایی، ارزیابی هیدروژئولوژیکی در دشت انجام گرفت. با در نظر گرفتن مدل تفهیمی آبخوان و تهیه کلیه فایلهای ورودی کالیبراسیون مدل عددی 2.6 VISUAL MODFLOW برای شرایط پایدار به منظور بهینه نمودن مقادیر پارامتر نفوذپذیری و جریان ورودی از مرزها با اعمال چاههای تغذیه مجازی انجام گردید. در ادامه کالیبراسیون مدل برای شرایط ناپایدار، ابتدا مقادیر پارامتر ضریب ذخیره بهینه و در پریود بعدی پارامتر نفوذ کالیبره شد. در نتیجه کالیبراسیون مدل به مدت یکسال (آبان ماه 1381 تا آبان ماه 1382) و صحت‌سنجی آن به مدت چهار سال صورت پذیرفت که نتایج حاصله بیانگر توانایی مدل در کارهای مدیریتی است. نهایتا وضعیت آینده سفره با در نظر گرفتن گزینه‌های مختلف شامل افزایش بهره‌برداری و انجام تغذیه مصنوعی در شمال شرق دشت واقع در تنگ گلک، جهت مدیریت آبخوان پیش‌بینی شده است و تاثیر مثبت تغذیه مصنوعی بر سطح آب زیرزمینی دشت حصاروئیه نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029480,
author = {خدارحم شفیعی مطلق and لشکری پور, غلامرضا},
title = {شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری آب},
year = {2010},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow
%A خدارحم شفیعی مطلق
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دومین کنفرانس سراسری آب
%D 2010

[Download]