همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04

عنوان : ( نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی )

نویسندگان: حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برقراری ارتباط منطقی و بهینه با محیط بهره برداری کشاورزی مستلزم تسلط فرهنگی پایدار در باور و رسوم جوامع محلی است.....

کلمات کلیدی

, فرهنگُ, مادی و غیرمادی, کشاورزی پایدار, روستا, جعفرآباد قم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029524,
author = {شایان, حمید and عنابستانی, علی اکبر and خسروبیگی برچلوئی, رضا and تقیلو, علی اکبر},
title = {نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فرهنگُ،مادی و غیرمادی،کشاورزی پایدار،روستا،جعفرآباد قم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی
%A شایان, حمید
%A عنابستانی, علی اکبر
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A تقیلو, علی اکبر
%J همایش ملی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]