همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04

عنوان : ( تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی )

نویسندگان: حمید شایان , محمد اربابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی تحقیق بررسی و تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی در روستاهای هدف استان خراسان شمالی است....

کلمات کلیدی

, گردشگری, گردشگری روستایی, الگوی راهبردی, روستای هدف, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029532,
author = {شایان, حمید and اربابی, محمد},
title = {تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {گردشگری،گردشگری روستایی،الگوی راهبردی،روستای هدف،خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی
%A شایان, حمید
%A اربابی, محمد
%J همایش ملی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]