جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (149-177)

عنوان : ( نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی )

نویسندگان: فرامرز آدینه کلات , سلمان ساکت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: چاپ نخست تصحیح جدید تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، که یکی از پایه های نثر فارسی به شمار می رود، در اواخر سال 1388 خورشیدی، به کوشش آقایان دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی منتشر شد. پیش از این، استادان بنامی چون ادیب پیشاوری، سعید نفیسی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی اکبر فیاض به تصحیح این اثر برجسته همت گمارده بودند، اما تصحیح و پژوهش تازه ای که انجام گرفته، از لونی دیگر است؛ چرا که افزون بر مقابله دقیق نسخ متعدد و چاپ های کتاب و فراهم کردن تصحیحی انتقادی از آن، بسیاری از کاستی ها و مشکلات چاپ های پیشین بر طرف شده و اصالت های نسخ خطی به متن بازگشته است. همچنین مقدمه مفصل، توضیحات فراوان و فهرست های متنوع و گسترده کتاب، از امتیازات ویژه و غیرقابل انکار کتاب است. این مقاله بر آن است تا با نقد و بررسی این تصحیح تازه، علاوه بر ذکر مزایا و نقاط قوت آن، شماری از کاستی ها و نیز برخی از پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کند.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, ابوالفضل بیهقی, تصحیح متن, متن شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029565,
author = {فرامرز آدینه کلات and ساکت, سلمان},
title = {نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7187},
pages = {149--177},
numpages = {28},
keywords = {تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح متن، متن شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی
%A فرامرز آدینه کلات
%A ساکت, سلمان
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2011

[Download]