بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

Title : ( ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک )

Authors: fatemeh fakhrerad , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029577,
author = {Fakhrerad, Fatemeh and Izadi Darbandi, Ebrahim and Rashed Mohassel, M0hammad Hassan},
title = {ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {باقیمانده، زیست توده، زیست سنجی، عدس ، لوبیا، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک
%A Fakhrerad, Fatemeh
%A Izadi Darbandi, Ebrahim
%A Rashed Mohassel, M0hammad Hassan
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]