بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029578,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and آزاد, مسعود},
title = {بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رقابت علف های هرز، روش کاربرد کود، عملکرد گندم، مقدار کاربرد کود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A آزاد, مسعود
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]