جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (17), سال (2012-3) , صفحات (49-79)

عنوان : ( نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , فرزانه رزاقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهره کالبدی و سیمای بسیاری از شهرهای ایران از جمله مشهد نه تنها جلوه گر تضاد شدید بین بافت قدیم و جدید شهری می باشد ، بلکه بافت جدیدی که کمتر از 50 سال سابقه دارد و در طرح های تفصیلی شهری به شکل خردمندانه ای طراحی شده است نیز دچار نابسامانی و آشفتگی شده است. این تغییر و تحولات حاشیه محورهای ارتباطی را نیز در مقایسه با بافت درونی شهر به دلیل موقعیت ویژه آنها بیشتر متاثر نموده است. محور بلوار پیروزی علی رغم برخورداری از طرح تفصیلی (70-1345) در محدوده رضاشهر با کاربری مسکونی و تراکم کم ، با مساحت قطعات 500 متر به بالا ، هم اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی قرارد دارد .آنچه که از برداشت های میدانی انجام شده برای تعداد 346 قطعه در محدوده رضاشهر( حد فاصل میدان کاوه و میدان سلمان فارسی ) بدست آمده ،نشان می دهد که 56.06% از کاربری ها به کاربری مسکونی تجاری و فقط 29 % دارای کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی (مسکونی) بوده .علاوه بر این اکثر قطعات، حاصل تفکیک پلاک های 500 متری به قطعات 250 متری و کوچکتر است که فقط 3.75% از قطعات به شکل پیشنهادی طرح تفصیلی باقی مانده است.این اعداد و ارقام نمایانگر عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی بوده و تبدیل محور ارتباطی با نقش منطقه ای را به خیابانی با نقش محلی با سیمایی آشفته به دنبال داشته است. در نهایت برای ساماندهی فضایی-کالبدی این محور سه الگوی جدید پیشنهاد شده است. تا هماهنگی لازم با زندگی مردم و هویتی که شایسته آن است ، داشته باشد. این الگوها بر اساس ضوابط طرح های پیشنهادی برای محور بلوار پیروزی بوده اند و علاوه بر پیشنهادات در سطح کلان منطقه ، به جزئیات نیز پرداخته اند و هدف همه آنها بازگرداندن هویت اصلی بلوار که در طرح تفصیلی برای آن دیده شده است می باشد.

کلمات کلیدی

, : ساماندهی فضایی-کالبدی , کالبد شهر , محور شهری , هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029608,
author = {رهنماء, محمدرحیم and فرزانه رزاقیان},
title = {نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2012},
volume = {17},
number = {17},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {49--79},
numpages = {30},
keywords = {: ساماندهی فضایی-کالبدی ، کالبد شهر ، محور شهری ، هویت کالبدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A فرزانه رزاقیان
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2012

[Download]