شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران )

نویسندگان: زهره رحمتی پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن ارغش در استان خراسان رضوی و 45 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل واحدهای آتشفشانی است که توده های نفوذی نیمه عمیق (ائوسن – الیگوسن ) در آن نفوذ کرده اند. کانی سازی منطقه از نوع طلا –آنتیموان اپی ترمال است. بر اساس داده های حاصل از برداشت های صحرایی و پردازش تصاویر ماهواره ای، گسل های مهم منطقه با استفاده از مشخصه های صفحه گسلی مانند خش لغز های صفحه گسلی، رگه های کششی و پله های موجود در صفحه ی گسلی مشخص گردید. در مجموع ساختارهای منطقه در4راستای اصلی جهت یابی شدند: 1) گسل های نرمال با مولفه ی امتدادلغز چپگرد، با راستای N020 - N040 2) گسل های امتداد لغز چپ گرد، با راستای N000-N019 3) گسل های امتداد لغز راستگرد، با راستای N110 - N1304) شکستگی های کششی پر شده با رگه درراستاهای N170-N180 و N130- N140. برای پی بردن به الگوی تکتونیکی منطقه و آرایش تنش های اصلی حاکم بر منطقه اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی مورد پردازش قرار گرفت. راستا و سازوکار گسل ها حاکی از وجود یک زون برشی راستگرد همراه با کشش می باشد که از سازوکار گسل های ریدل طبعیت می کند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تحلیل ساختاری, ارغش, رگه طلا – آنتیموان, گسل های ریدل, روش برگشتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029651,
author = {رحمتی پور, زهره and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: تحلیل ساختاری،ارغش، رگه طلا – آنتیموان، گسل های ریدل، روش برگشتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران
%A رحمتی پور, زهره
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]