چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی )

نویسندگان: فرزانه رمضانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی فیروزکوه در 35 کیلومتری شمال شرق تربت جام در استان خراسان رضوی قرار دارد. قدیمی ترین واحد های سنگی در این منطقه، سنگ های دگرگونی سازند میان کوهی با سن تریاس است. مجموعه گرانیتوئیدی که در این سازند نفوذ کرده اند ترکیب دیوریتی، مونزودیوریتی و مونزوگرانیتی دارند. این توده ها تحت تاثیر آلتراسیونهای سرسیتیک، سیلیسی و پروپلیتیک قرار گرفته اند. کانی سازی به دو شکل رگه ای و افشان در مطالعات زیرسطحی شناسایی شد. کانی سازی اولیه شامل کوارتز، آرسنوپیریت، پیروتیت، طلا، پیریت، کالکوپیریت و کانی سازی ثانویه شامل کوولیت، هماتیت و گوتیت است. مطالعات ژئوشیمی گمانه ها نشان می دهد که بیشترین میزان طلا تا (ppb 30732) و بیشترین میزان مس تا (ppm 3200) در گمانه OBH-7 در عمق 41 تا 42 متری و بیشترین میزان آرسنیک تا(ppm 98670)در گمانه OBH-2 در عمق 17 تا 18و بالاترین میزان تنگستن تا (ppm 133) در عمق 22 تا 23 متری گمانه OBH-2 می باشد. سیالات درگیر در کوارتز همراه با کانی های سولفیدی در رگه های کانی-سازی از نوع دو فازی غنی از مایع و تک فازی غنی از گاز هستند. دماسنجی سیالات نوع LVنشان می دهد که حداقل دمای تشکیل کانسار بین 238 تا 405 و با میانگین دمای 346 است. با توجه به ماهیت احیایی توده-های نفوذی سری ایلمنیت، مجموعه کانی سازی احیایی (آرسنوپیریت و پیروتیت) منطقه، نوع و گسترش آلتراسیون ها، شکل و حالت کانی سازی و مقدار بالای طلا، مس، آرسنیک و تنگستن، این منطقه می تواند بخشی از یک سیستم طلای مرتبط با توده های نفوذی احیایی باشد.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوشیمی, سیالات درگیر, فیروزکوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029654,
author = {رمضانی, فرزانه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوشیمی، سیالات درگیر، فیروزکوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی
%A رمضانی, فرزانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]