چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امیرحسین گندمکار , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی بوته گز در شمال تربت جام و در مزر زون های ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ قرار دارد. زمین شناسی این منطقه شامل توده های دیوریتی، گرانودیوریتی و سینوگرانیتی است که در سنگ های دگرگونی نفوذ کرده اند. در مجموع 5 توده نفوذی مختلف در منطقه تفکیک شد که ترکیب همه آنها حدواسط می باشد. یک توده نفوذی نیمه عمیق و 4 توده نفوذی درونی است و شامل بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت، هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت، هورنبلند دیوریت، بیوتیت سینوگرانیت، بیوتیت گرانودیوریت پورفیری می باشند. توده نفوذی نیمه عمیق بیوتیت گرانودیوریت پورفیری دارای بافت پورفیری و شامل فنوکریست های اولیه پتاسیم فلدسپار، پلاژیوکلاز، بیوتیت و کانی های ثانویه سرسیت، کوارتز ثانویه و به مقدار جزئی اکسید آهن می باشد. توده های عمیق منطقه با بافت هیپ ایدیومورفیک گرانولار و دارای ترکیبی از فنوکریست های اولیه پلاژیوکلاز، کوارتز، پتاسیم فلدسپار، بیوتیت و هورنبلند و کانی های ثانویه سرسیت، کوارتز ثانویه، کلریت، کربنات و به مقدار جزئی اکسید آهن می باشند. پذیرفتاری مغناطیسی توده های منطقه از صفر تا SI 5-10×5 می باشد. بنابراین از نظر سری ماگمایی سنگ های منطقه از نوع سری ایلمنیت (نوع احیایی) می باشند. این توده ها متاآلومینوس تا پرآلومینوس بوده و از کالک آلکالن با پتاسیم متوسط تا سری شوشونیتی متغیر هستند.

کلمات کلیدی

, پذیرفتاری مغناطیسی, پترولوژی, بوته گز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029655,
author = {گندمکار, امیرحسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پذیرفتاری مغناطیسی، پترولوژی، بوته گز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی
%A گندمکار, امیرحسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]