چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام )

نویسندگان: مسعود خزاعی فریک , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی تاریک دره در 30 کیلومتری شمال تربت جام در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین شناسی این منطقه شامل شیل و ماسه سنگ های دگرگون شده سازند میان کوهی با سن تریاس است که توده های نفوذی با ترکیب دیوریتی- گابرویی در آن نفوذ کرده اند. پذیرفتاری مغناطیسی توده های کمتر آلتره یا بدون آلتراسیون از صفر تا SI5-10×40 متغیر است و همگی متعلق به سری ایلمنیت (احیایی) می باشند. توده های نفوذی اغلب متاآلومینوس بوده و از کم پتاسیم تا سری شوشونیتی متغیرند. بر اساس مطالعات صحرایی- آزمایشگاهی 9 توده نفوذی شناسایی شد که شامل بیوتیت هورنبلند کوارتز دیوریت، بیوتیت هورنبلند کوارتز مونزودیوریت، بیوتیت هورنبلند دیوریت، بیوتیت هورنبلند مونزودیوریت، پیروکسن هورنبلند دیوریت، هورنبلند دیوریت، بیوتیت پیروکسن هورنبلند دیوریت، پیروکسن هورنبلند گابرو و هورنبلند کوارتز دیوریت پورفیری است. بافت اکثر این توده ها گرانولار می باشد و شامل کانی های اصلی پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت و پیروکسن می باشند. کانی های ثانویه این مجموعه سرسیت، کلریت، کوارتز ثانویه و اکسیدهای آهن می باشد.

کلمات کلیدی

, پذیرفتاری مغناطیسی, پترولوژی, تاریک دره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029656,
author = {خزاعی فریک, مسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پذیرفتاری مغناطیسی، پترولوژی، تاریک دره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام
%A خزاعی فریک, مسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]