چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شرق شهرستان بجستان، در جنوب باختری استان خراسان رضوی و در بلوک لوت واقع شده است. در این منطقه سنگ های پلوتونیکی، ولکانیکی، دگرگونی و سنگ های رسوبی مشاهده می شوند بخش عمده محدوده مورد مطالعه را توده گرانیتوئیدی بجستان تشکیل داده است.. داده های ژئوفیزیک هوایی شامل مغناطیس سنجی و رادیومتری (پتاسیم، توریم و اورانیوم) در این منطقه برداشت شده است. همچنین پردازش داده های ماهواره ای اسپات، استر و لندست به منظور بررسی زون های آلتراسیون و تعیین خط واره ها در این منطقه انجام شده است.مطالعه داده های مغناطیس سنجی نشانگر پایین بودن میزان مغناطیس در مجموعه گرانیتوئیدی و بالا بودن آن در محدوده های دارای آنومالی آهن در شمال شرق و آنومالی مس در جنوب شرق محدوده می باشد. این نتایج با حاصل برداشت های پذیرفتاری مغناطیسی نمونه های سنگ در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه هماهنگی و انطباق کامل دارد. بررسی داده های رادیومتری و آنالیزهای ژئوشیمی آبراهه ای نشانگر بالابودن میزان اورانیم و توریم و سایر عناصر کمیاب در این گرانیتوئید بخصوص دایکهای پگماتیتی می باشد. مطالعه داده های ژئوفیزیک هوایی و استفاده از اطلاعات حاصل از پردازش داده های ماهواره ای برمبنای اطلاعات زمین شناسی، کمک شایانی در شناسایی آلتراسیون ها و خط واره های اصلی و در نهایت آنومالی های موجود در این منطقه نموده است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: گرانیتوئید بجستان, ژئوفیزیک هوایی, مغناطیس سنجی, رادیومتری, داده استر و اسپات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029661,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: گرانیتوئید بجستان، ژئوفیزیک هوایی، مغناطیس سنجی، رادیومتری، داده استر و اسپات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]