چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان )

نویسندگان: نجمه پوراسمعیلی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان

کلمات کلیدی

بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029662,
author = {پوراسمعیلی, نجمه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and زندمقدم, حامد},
title = {بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان
%A پوراسمعیلی, نجمه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A زندمقدم, حامد
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]