چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه چشمه خوری در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. واحدهای سنگی شامل سنگ های آذر آواری، آتشفشانی و رسوبی است. سنگهای آذرآواری همانند ایگنمبریت و توف اسیدی، سنگهای آتشفشانی شامل داسیت، بیوتیت آندزیت، آمفیبول آندزیت و پیروکسن آندزیت و واحد رسوبی شامل کنگلومرای ماسه ای- آهکی می باشد. اعمال روش نقشه بردار زاویه طیفی به بارزسازی کانی های دگرسانی های مختلف در منطقه منجر گردید. بیشترکانی ها، نظیرکائولینیت، ایلیت، پیروفیلیت، مونتموریونیت، دیکیت، کلریت، اپیدوت و زئوزیت که در دگرسانی های آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته و پروپیلیتیک یافت می‌شوند، با پردازش تصاویر آستر شناسایی شدند. بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی رسوبات رودخانه، برخی عناصر مانند مس، روی و باریم آنومالی های بالایی را نشان می-دهند. ویژگی واحدهای سنگی به لحاظ ترکیب و سن، وجود دگرسانیهای متنوع و گسترده و آنومالی عناصر مس، روی، سرب و باریم در رسوبات رودخانه ای، توجه بیش از پیش به این منطقه را طلب می کند.

کلمات کلیدی

, آلتراسیون, نقشه برداری زاویه طیفی, چشمه خوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029663,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آلتراسیون، نقشه برداری زاویه طیفی، چشمه خوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]