چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف) )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کیبرکوه در70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. منطقه مطالعاتی از شرق به روستای زوزن (قاسم آباد) و از غرب به کیبرکوه محدود می شود. این محدوده با وسعت حدود 60 کیلومتر مربع در شرق کیبرکوه واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل اسلیت، فیلیت، شیست و سنگ آهک با تبلور مجدد مربوط به پالئوزوئیک و مجموعه توده های نفوذی با سن کرتاسه تا ترشیاری که به شکل دایک و استوک نفوذ نموده اند. ترکیب آنها از گرانیت تا دیوریت تغییر می کند. زون های آلتراسیون پروپلیتیک با وسعت بیشتر، سرسیتیک، آرژیلیک و سیلیسی با گسترش کمتر در جنوب محدوده مشاهده می شود. زون های اسکارن در چند قسمت شناسایی شد. کانی سازی پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت، گالن و باریت در جنوب منطقه شناسایی گردید. در بخش های جنوبی و مرکزی منطقه رگه های کوارتز با ضخامتهای مختلف در محل کنتاکت دایک ها و توده های نفوذی که در شیستها و اسلیتها نفوذ نموده اند، دیده می شوند. براساس اکتشافات ژئوشیمیایی سنگ، بی هنجاری عناصر زیر شناسایی شد: مس در جنوب و مرکز منطقه شناسایی گردید، سرب و روی در جنوب و شمال غربی منطقه میزان بالایی را نشان می دهند. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر انجام مطالعات مگنتومتری و IP-RS در منطقه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کیبرکوه, آلتراسیون, کانی سازی, رگه های کوارتز, اکتشافات ژئوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029667,
author = {سلاطی, احسان and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف)},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کیبرکوه، آلتراسیون، کانی سازی، رگه های کوارتز، اکتشافات ژئوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف)
%A سلاطی, احسان
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]