چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد )

نویسندگان: سیدجواد هامونی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه رود گز در فاصله 25 کیلومتری جنوب شرق گناباد، در استان خراسان رضوی قرار دارد. قدیمی ترین لیتولوژی در منطقه، شیل و ماسه سنگهایی هستند که تحت تاثیر کوهزایی اواسط ژوراسیک به اسلیت، شیست و کوارتزیت دگرگون شده اند. توده های نفوذی نیمه عمیق محدوده اکتشافی رودگز شامل واحد های هورنبلند مونزودیوریت پورفیری، مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند بیوتیت مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند کوارتزمونزونیت پورفیری و هورنبلند مونزونیت پورفیری می باشد. سنگهای این منطقه عمدتا تحت تاثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. ژئوشیمی توده های نفوذی نیمه عمیق کمتر آلتره منطقه نشان می دهد که آنها متاآلومینوس و پتاسیم متوسط بوده و از نظر تکتونیکی در کمان ماگمایی زون فرورانش تشکیل شده اند. غنی-شدگی از عناصر LILE (K, Rb, Ba, Sr,) و تهی شدگی از عناصر HFSE (Ti, Nb, Ta) در همه نمونه ها نسبت به گوشته اولیه دیده می شود که خود موید تشکیل ماگما در زون فرورانش است. بطور کلی توده های نفوذی منطقه رودگز دارای ناهنجاری Eu مثبت هستند که در کنار مقادیر بالای Sr (411 تا 684 گرم در تن) و بالا بودن نسبت (La/Yb)N می توان به تشکیل ماگما در عمق پایداری گارنت و همچنین کاهش تفریق ماگما و در نتیجه عدم تبلور تفریقی پلاژیوکلاز اولیه پی برد. براساس نسبت بالای Sr/Y (بیش از 67)، مقدار Y کمتر از 8 گرم در تن، Yb کمتر از 61/0 گرم در تن و بالا بودن نسبت (La/Yb)N، ماگمای این توده ها آداکیتی بوده و سنگ منشا می تواند آمفیبولیت با 25 درصد گارنت باشد.

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, پترولوژی, رودگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029670,
author = {هامونی, سیدجواد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پتروگرافی، پترولوژی، رودگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد
%A هامونی, سیدجواد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]