چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی رود گز یک سیستم پلی متال مس، قلع، سرب، روی و طلای رگه ای است که در شرق ایران و جنوب شرق گناباد قرار دارد. این منطقه از نظر تقسیمات ساختاری در شمال شرق بلوک لوت قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های دگرگونی به سن ژوراسیک میانی است که توده های نفوذی نیمه عمیق با ترکیب مونزودیوریت تا مونزونیت پورفیری در آنها نفوذ نموده اند. کانی سازی کنترل گسلی داشته و بصورت رگه ای با روند عمدتاً NW-SE و شیب 85 تا 90 درجه در سنگ های دگرگون شده ژوراسیک میانی دیده می شود و شامل کانی های اولیه کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه هماتیت، گوتیت، مالاکیت و آزوریت می باشد. زون گوسان وسیع در منطقه قابل مشاهده است که در ارتباط با اکسید شدن کانی های سولفیدی می باشد. عملیات IP/RS جهت بررسی موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی در عمق انجام شد. به طورکلی در محل زون های گوسان، رگه ها و کنده-کاری های قدیمی شارژابیلیته افزایش نشان می دهد. مقاومت ویژه در روی واحد کوارتزیت، اسلیت – شیست و همچنین در مکان هایی که رگه کانی سازی با کوارتز همراه است ناهنجاری بالا نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوفیزیک, رودگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029671,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوفیزیک، رودگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]