چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد )

نویسندگان: الهام رضازاده , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه معدنی بزوشک در 63 کیلومتری جنوب غربی مشهد، در زون بینالود قرار دارد. کانی سازی در این منطقه به شکل رگه ای می باشد. این منطقه اکتشافی به دو بخش بزوشک (1) در جنوب غربی روستای بزوشک، و بزوشک (2) در شمال شرقی آن تقسیم می شود. در محدوده بزوشک (1) در راستای یک زون گسله کانی سازی با امتداد تقریباً شمالی - جنوبی تشکیل شده که در بخش عمده ای از آن آثار کانی سازی مس به صورت کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و همراه با اکسیدهای آهن و کانی های باطله کوارتز و کلسیت مشاهده می شود. کانی سازی مس و طلا در محدوده بزوشک (2) در رگه سیلیسی کانه دار با راستای N40W مشاهده می شود که با آبرفت و واریزه های حاصل از معدنکاری گذشته، پوشیده شده است، بنابراین ضخامت رگه مشخص نیست. کانی سازی شامل پیریت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، هماتیت، مگنتیت،گوتیت و لیمونیت می باشد. کانی سازی آهن بصورت رگه ای با ضخامت کمتر از 5/0 متر در طول نزدیک به 100 متر با امتداد N40E مشاهده می شود. مگنتیت با ابعاد در حد 5/0 میلیمتر و ذرات ریز هماتیت با بافت پراکنده در متن دیده می شود. در اطراف رگه ها آلتراسیون سیلیسی و کربناتی مشاهده می شود. در منطقه اکتشافی بزوشک سیالات درگیر بیشتر از نوع L+V می باشد. دامنه دمای همگن شدن سیالات درگیر بین C° 226 تا C° 370 در منطقه اکتشافی بزوشک (1) می باشد، اما در منطقه اکتشافی بزوشک (2) دما بین C°245 و تا C° 390 می باشد. میانگین دمایی در منطقه بزوشک (1) C° 286، و میانگین دمایی در منطقه بزوشک (1) C°320 می باشد. با توجه به شواهد زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی، دمای همگن شدن سیالات درگیر و ناهنجاری های بالای مس (حداکثر تاppm 61300 ) و طلا (حداکثر تاppb 7/80 ) در هر دو منطقه اکتشافی بزوشک، این منطقه یک کانسار مس – طلای اپی ترمال و کانی سازی آهن هیدروترمال است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, دماسنجی, بزوشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029673,
author = {رضازاده, الهام and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کانی سازی، دماسنجی، بزوشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد
%A رضازاده, الهام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]