شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( معرفی ریز رخساره ها ، تفسیر و مقایسه محیط رسوبی سازند زرد در منطقه تکل کوه و برش الگو(روستای زرد) )

نویسندگان: فاطمه فتوت , سمانه محمدی کلاوشک , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های سازند زرد در برش الگو در 3 کیلومتری جنوب غرب روستای زرد به ضخامت 285 متر شامل دولومیت، شیل، آهک نازک لایه تا توده ای، ماسه و مارن می باشد و در ناحیه تکل کوه در 95 کیلومتری شمال غرب آشخانه با ضخامت 192 متر، شامل سنگ آهک ضخیم لایه ، آهک مارنی، آهک ماسه ای و مارن است که به صورت هم شیب بر روی سازند مزدوران و در زیر سازند تیرگان قرار گرفته است. این سازندکه در غرب کپه داغ رخنمون دارد معادل سازند شوریجه در شرق کپه داغ است و تا به حال مطالعات رسوب شناسی بر روی آن انجام نشده است. با برداشت 160 نمونه از این دو برش و مطالعات میکروسکوپی 10 زیر رخساره کربناته در برش الگو و 13 زیر رخساره کربناته در برش تکل کوه به همراه دو زیر رخساره آواری متعلق به زیرمحیط های رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و رمپ داخلی مشرف به دریای باز شناسایی شد. بر اساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها و مشاهدات صحرایی سازند زرد در مناطق مورد مطالعه در یک رمپ کربناته نهشته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده این سازند در برش الگو بیشتر دولومیتی و در محیط کم عمقتری نسبت به برش تکل کوه که بیشتر آهکی است، نهشته شده است.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, رخساره, سازند زرد, رمپ کربناته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029680,
author = {فتوت, فاطمه and محمدی کلاوشک, سمانه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {معرفی ریز رخساره ها ، تفسیر و مقایسه محیط رسوبی سازند زرد در منطقه تکل کوه و برش الگو(روستای زرد)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {محیط رسوبی، رخساره، سازند زرد، رمپ کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی ریز رخساره ها ، تفسیر و مقایسه محیط رسوبی سازند زرد در منطقه تکل کوه و برش الگو(روستای زرد)
%A فتوت, فاطمه
%A محمدی کلاوشک, سمانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]