شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بازنگری چینه سنگی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه سفید، شمال شیراز )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی زاده , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات انجام شده بر روی سازند داریان در برش کوه سفید نشان می دهد که این رسوبات ضخامتی معادل 310 متر دارند و از سه واحد داریان پایینی، داریان میانی و داریان بالایی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند گدوان به صورت هم شیب و تدریجی است. مرز فوقانی این سازند با سازند کژدمی نیز به صورت همشیب بوده و هیچ گونه ویژگی مربوط به فرسایش و یا خروج از آب در مرز پایینی و بالایی این سازند مشاهده نشده است. بررسی های میکروسکوپی بیانگر حضور 7 رخساره میکروسکوپی مربوط به محیط های لاگون، دریای باز کم عمق، دریای باز عمیق و حوضه عمیق و رسوب گذاری در یک سیستم پلت فرم کربناته کم عمق از نوع رمپ هموکلینال تا حوضه شده است. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی 3 سکانس رسوبی کامل و یک SB سکانس رسوبی ناقص رده سوم در این رسوبات شده است. کلیه مرزهای سکانسی در این رسوبات از نوع 2 هستند.

کلمات کلیدی

, سازند داریان, زاگرس, کوه سفید, رمپ کربناته, چینه نگاری سکانسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029682,
author = {موسوی زاده, سیدمحمدعلی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بازنگری چینه سنگی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه سفید، شمال شیراز},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند داریان، زاگرس، کوه سفید، رمپ کربناته، چینه نگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنگری چینه سنگی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه سفید، شمال شیراز
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]