شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو )

نویسندگان: بتول ریوندی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سیدمحمدعلی موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چهل کمان به سن پالئوژن در حوضه رسوبی کپه داغ، عمدتاً از سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ، شیل و نیز رسوبات تبخیری تشکیل شده است. مرز زیرین آن با سازند قرمز رنگ سیلیسی آواری پسته لیق همشیب و تدریجی و مرز بالایی آن با شیل های زیتونی رنگ سازند خانگیران پیوسته و هم شیب است. به منظور مطالعه چینه سنگی و شناسایی اثر فسیل های موجود این سازند، برش الگو واقع در تنگ چهل کمان به ضخامت 238 متر انتخاب و نمونه برداری گردید. بر مبنای مطالعات لیتواستراتیگرافی 4 واحد چینه سنگی و دو خاک قدیمه در واحد 2 و 4 تفکیک و شناسایی شد. از جمله اثر فسیل های شناسایی شده در این Ophiomorpha و Ophiomorpha Nodosa ،Bergueria isp. ،Ophiomorpha isp. سازند می توان به و همچنین اثر فسیل های قائم در سنگ آهک های ماسه ای اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, پالئوژن, چهل کمان, چینه سنگی, اثرات فسیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029683,
author = {ریوندی, بتول and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and موسوی زاده, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کپه داغ، پالئوژن، چهل کمان، چینه سنگی، اثرات فسیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو
%A ریوندی, بتول
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]