علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (3), سال (2011-4) , صفحات (625-638)

عنوان : ( بررسی عناصر و مؤلفه‏ های رابط کاربر در نظام‏ های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏ بندی )

نویسندگان: سیدمهدی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: موتورهای خوشه‏بندی، به موازات دو روش جستجوی کلیدواژه‏ای و مروری، برای کمک به بازیابی اطلاعات مرتبط موجود در وب، در سطح وسیعی، به کار می‏روند. در این نظام‏ها، رابط کاربر، به عنوان نقطه تماس با کاربران و برای استفاده از بازخورد در بهبود پرسش کاربر، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، شناسایی عناصر و مؤلفه‏های مهم رابط کاربر نظام‏های خوشه‏بندی است. ابتدا، در مورد ضرورت استفاده از خوشه‏بندی در نظام‏های بازیابی اطلاعات، مبانی نظری، الگوریتم‏ها، کاربردها، و معیارهای ارزیابی خوشه‏بندی بحث شده است. سپس، ضمن شناسایی 10 موتور خوشه‏بندی بیان شده در متون حوزه بازیابی اطلاعات در وب، عناصر و مؤلفه‏های رابط کاربر این گونه نظام‏ها و عملکرد هر کدام، به تفکیک، توضیح داده شده است. در پایان، میزان استفاده از عناصر و مؤلفه‏های شناسایی شده در موتورهای خوشه‏بندی مورد مطالعه، بیان شده است.

کلمات کلیدی

, خوشه‏بندی, نظام‏ های بازیابی اطلاعات, رابط کاربر, نظام‏ های خوشه ‏بندی, موتورهای جستجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029691,
author = {حسینی, سیدمهدی},
title = {بررسی عناصر و مؤلفه‏ های رابط کاربر در نظام‏ های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏ بندی},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {26},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-5206},
pages = {625--638},
numpages = {13},
keywords = {خوشه‏بندی، نظام‏ های بازیابی اطلاعات، رابط کاربر، نظام‏ های خوشه ‏بندی، موتورهای جستجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عناصر و مؤلفه‏ های رابط کاربر در نظام‏ های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏ بندی
%A حسینی, سیدمهدی
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]