هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت )

نویسندگان: ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی بافت حوزه مطالعاتی جدیدی است که در آن اصول مهندسی و زیست شناسی جهت اصلاح بافت آسیب دیده بکار گرفته می شود. داربست ها از مهم ترین ارکان مهندسی بافت هستند که ساختاری سه بعدی برای رشد سلول ها فراهم می آورند. هدف از این مطالعه، تولید داربست سلول زدایی شده مری، جهت کاربرد احتمالی در مطالعات مهندسی بافت بود. پس از برداشت مری از رت های نر نژاد ویستار، ترکیبی از روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل تکنیک انجماد و ذوب مکرر در ازت مایع و استفاده از دو دترجنت سدیم دودسیل سولفات (SDS) و تریتون X-100 انجام گرفت. برای دستیابی به بهترین میزان حذف سلولی و در عین حال حفظ محتوای ماتریکس، درصدهای مختلفی از SDS و تریتون X-100 در بازه های زمانی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت. مطالعات بافت شناسی نشان داد که در بهترین حالت، استفاده از تریتون X-100 1% به مدت 48 ساعت و به دنبال آن تیمار با SDS 5/0% به مدت 48 ساعت منتهی به حذف سلول ها همراه با حفظ پروتئین های کلاژن و الاستین موجود در ماتریکس شد. بر اساس این یافته ها، با استفاده از این روش برای تهیه داربست سلول زدایی شده مری، با حفظ ترکیبات اصلی، می توان به داربست مناسبی جهت مطالعه رفتارهای سلولی و برهم کنش های سلول – ماتریکس دست یافت.

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت, سلول زدایی, داربست, مری, ماتریکس خارج سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029703,
author = {اکبرزاده نیاکی, ملیحه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and لاری, رویا},
title = {آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مهندسی بافت، سلول زدایی، داربست، مری، ماتریکس خارج سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت
%A اکبرزاده نیاکی, ملیحه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A لاری, رویا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]