رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (173-203)

عنوان : ( مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین ـ باژوسین منطقه گراخک ـ شاندیز، شمال خاور ایران )

نویسندگان: جواد سعادت نژاد , عباس قادری , ناصر نعیمی قصابیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین سن ردیف رسوبات آواری نهشته شده بر روی سنگهای دگرگونی موسوم به فیلیت مشهد در برگه چهارگوش زمین شناسی 1:25000 شاندیز تعدادی از ماکروفسیلهای گیاهی جمع آوری گردید. در این میان 22 جنس و 39 گونه ماکروفسیل گیاهی مطالعه، شناسایی و معرفی گردیده که شامل دم اسبیان، سرخسهای حقیقی، سرخسهای دانه دار و بازدانگان شامل سیکادها، ژینکوها و مخروطیان می باشند. همچنین تعداد هفت جنس از قبیل Carpolithes، Cycadocarpidium، Pachypteris، Phoenicopsis، Pseudoctenis، Ptilophyllum و Sphenarion و تعداد پنج گونه شامل Dictyophyllum nervulosum، Ginkgoites baieraformis، Neocalamites ishpushtensis، Nilssonia ingens و Nilssonia undulata برای نخستین بار از زون بینالود گزارش می شوند. رسوبات آواری دوران دوم در این برگه شامل 4 بخش (از پایین به بالا) طبقات کنگلومرایی Jc1 (بدون فسیل گیاهی)، طبقات کنگلومرایی Jc2 ، افق شیلی ـ ماسه سنگی sh.s و طبقات کنگلومرایی Jc3 می باشند. بر مبنای ارزش چینه شناسی و تجمع دو جنس Coniopteris و Phoenicopsis در طبقات کنگلومرایی Jc2 و موقعیت چینه شناسی این طبقات و حضور گونه هایی از قبیل Cladophlebis denticulate، Dictyophyllum nervulosum، Ginkgoites baieraformis، Ginkgoites cordilobata، Klukia exilis، Nilssonia feriziensis و Nilssonia ingens در افق شیلی ـ ماسه سنگی sh.s، سن انتهای لیاس پسین (توآرسین) ـ دوگر پیشین (آالنین) برای مجموع طبقات Jc2 و sh.s و با توجه به حضور گونه های شاخص یافت شده از افق کنگلومرایی Jc3 از قبیل Cladophlebis cf. feriziensis، Cladophlebis denticulata، Coniopteris hymenophylloides، Klukia exilis، Neocalamites ishpushtensis و Sagenopteris cf. iranica و حضور فراوان سه جنس Coniopteris، Klukia و Phoenicopsis در کنار یکدیگر و قرارگیری آن بر روی افق sh.s، سن دوگر پیشین (آالنین ـ باژوسین) برای این طبقات پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, ماکروفسیل گیاهی, لیاس پسین (توآرسین) دوگر پیشین (آالنین باژوسین), گراخک شاندیز, بینالود, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029708,
author = {جواد سعادت نژاد and قادری, عباس and ناصر نعیمی قصابیان},
title = {مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین ـ باژوسین منطقه گراخک ـ شاندیز، شمال خاور ایران},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-787X},
pages = {173--203},
numpages = {30},
keywords = {ماکروفسیل گیاهی، لیاس پسین (توآرسین) دوگر پیشین (آالنین باژوسین)، گراخک شاندیز، بینالود، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین ـ باژوسین منطقه گراخک ـ شاندیز، شمال خاور ایران
%A جواد سعادت نژاد
%A قادری, عباس
%A ناصر نعیمی قصابیان
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2009

[Download]