نهمین کنگره بین اللملی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( آنالیز شکست برج های انتقال نیرو )

نویسندگان: احمد شوشتری , مصطفی صالحی احمداباد , وهاب اسماعیلی , علیرضا نقوی ریابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برج های شبکه ای انتقال، کاربرد گسترده ای در سیستم توزیع و انتقال نیرو دارد. تعیین مقدار ظرفیت و مد شکست حاکم به مهندسین در طراحی و بهبود عملکرد اینگونه سازه ها کمک بسزایی می کند. بطور سنتی تعیین ظرفیت نهایی، از طریق انجام آزمایش ها در مقیاس واقعی انجام می شود. انجام این آزمایش ها بسیار پر هزینه و زمان بر می باشند. پژوهش های زیادی در زمینه مدل سازی دقیق رفتار برج های شبکه ای انتقال انجام شده است. در این مقاله مدل های عددی ارائه شده برای تحلیل دقیق برج های شبکه ای انتقال، همچون مدل های ارائه شده برای لغزش در اتصالات پیچی و یا اثر خروج از مرکزی نیرو، در اعضاء نبشی و همچنین مدل سطح تسلیم برای اعضای نبشی، در نرم افزار Opensees وارد گردید. سپس نتایج تحلیل با در نظر گرفتن اثرات فوق و بدون آن با نتایج آزمایش مقایسه شد. تحلیل های که در آن این اثرات لحاظ شده اند، ظرفیت نهایی سازه را با دقت مناسب تری برآورد می کنند. همچنین نتایج این تحلیل ها نشان می دهند که تحلیل خطی تا بیش از 200% در برآورد ظرفیت نهایی و پاسخ های سازه دارای خطا می باشد.

کلمات کلیدی

, برج های شبکه ای انتقال , نرم افزار Opensees , لغزش اتصالات پیچی , اعضاء نبشی, تحلیل غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029738,
author = {شوشتری, احمد and صالحی احمداباد, مصطفی and اسماعیلی, وهاب and نقوی ریابی, علیرضا},
title = {آنالیز شکست برج های انتقال نیرو},
booktitle = {نهمین کنگره بین اللملی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {برج های شبکه ای انتقال ، نرم افزار Opensees ، لغزش اتصالات پیچی ، اعضاء نبشی، تحلیل غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز شکست برج های انتقال نیرو
%A شوشتری, احمد
%A صالحی احمداباد, مصطفی
%A اسماعیلی, وهاب
%A نقوی ریابی, علیرضا
%J نهمین کنگره بین اللملی عمران
%D 2012

[Download]