دیدگاه های حقوق قضایی, دوره (17), شماره (58), سال (2012-9) , صفحات (189-214)

عنوان : ( شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین‌الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین‌المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیون‌های دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به‌رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین‌المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.

کلمات کلیدی

, قرارداد, کنوانسیون, حمل و نقل, حمل‌کننده, جاده‌ای,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029745,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR)},
journal = {دیدگاه های حقوق قضایی},
year = {2012},
volume = {17},
number = {58},
month = {September},
issn = {2252-0007},
pages = {189--214},
numpages = {25},
keywords = {قرارداد، کنوانسیون، حمل و نقل، حمل‌کننده، جاده‌ای، بین‌المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR)
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J دیدگاه های حقوق قضایی
%@ 2252-0007
%D 2012

[Download]