مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (42), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (251-270)

عنوان : ( بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، ضمن پیش‌بینی قالب‌های مشخصی برای قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری، قواعد مربوط و تعهدات ناشی از آن نهادینه شده‌است. در این میان قرارداد انتشار اهمیت ویژه‌ای دارد. در نظام‌حقوقی ایران به‌رغم شناسایی حقوق ادبی و هنری، قواعد ویژه‌ای در خصوص قراردادهای پیش‌گفته به‌چشم نمی‌خورد و ادبیات حقوقی مربوط از غنای کافی برخوردار نیست. به‌همین جهت این سؤال مطرح است که آیا حقوق و تعهدات ویژه‌ای که در نظام‌حقوقی فرانسه متناسب با طبیعت حقوق ادبی و هنری، پیش‌بینی‌شده، می‌تواند در نظام‌حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرارگیرد. به‌موجب دستاوردهای حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد در حقوق ایران، برخی از حقوق و تعهداتی که برای پدیدآورنده و ناشر در حقوق فرانسه پذیرفته‌شده، بر اساس قواعد عمومی و برخی دیگر بر فرض ورود در قلمرو تراضی مورد پذیرش است.

کلمات کلیدی

, آثار ادبی و هنری, قرارداد انتشار, حقوق مادی, پدیدآورنده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029746,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2012},
volume = {42},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-9651},
pages = {251--270},
numpages = {19},
keywords = {آثار ادبی و هنری، قرارداد انتشار، حقوق مادی، پدیدآورنده، ناشر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 1735-9651
%D 2012

[Download]