نوزدهمین گردهمایی علوم زمین , 2001-02-12

عنوان : ( سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی )

نویسندگان: محمد بومری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کانسارهایی که در اعماق حدود 1 کیلومتری از سطح زمین و در حرارت های 150گمتر از تا 200 درجه سانتی گراد از محلول های هیدروترمال تشکیل می شوند کانسارهای اپی ترمال می گویند.

کلمات کلیدی

کانی زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029749,
author = {محمد بومری and لشکری پور, غلامرضا},
title = {سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی},
booktitle = {نوزدهمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی زایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی
%A محمد بومری
%A لشکری پور, غلامرضا
%J نوزدهمین گردهمایی علوم زمین
%D 2001

[Download]