هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن , 2011-11-29

عنوان : ( ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد )

نویسندگان: ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین هدایتی تلوکی , احمد باقر پور مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل پایداری شیبها به منظور جلوگیری از لغز ش های احتمالی و آسیب رسیدن به تأ سیسات و ساختمانها در هنگام احداث و بهره برداری این سازه ها امری لازم و ضروری است. در این تحقیق پایداری ترانشه شمال مجتمع مسکونی نگین در انتهای بلوار هاشمیه در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با انجام مطالعات میدانی مشخصات ناپیوس تگی تحلیل Dips های توده سنگ برداشت شد و سیستم ناپیوستگی ها در منطقه با استفاده از نرم افزار گردید. نتایج به دست آمده معرف وجود چهار سیستم اصلی ناپیوستگی در منطقه می باشد. در ادامه با توجه به ژئومتری شیب نوع شکست احتمالی در نواحی مختلف شیروانی تشخیص داده شد . به علاوه جهت تکمیل مطالعات بر روی گسیختگی دو حلقه گمانه در محل مناسب حفر و آزمایشات آزمایشگاهی لازم بر روی نمونه های سنگی بدست آمده انجام گردید و در نهایت پایداری ترانشه با استفاده از نرم افزارهای EZSlide و Swegde مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, لغزش, پایداری ترانشه . EZSlide و Swegde
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029753,
author = {وطن پور, ناهید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and هدایتی تلوکی, حسین and احمد باقر پور مقدم},
title = {ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد},
booktitle = {هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن},
year = {2011},
location = {تهرات, ايران},
keywords = {لغزش، پایداری ترانشه . EZSlide و Swegde},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد
%A وطن پور, ناهید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A هدایتی تلوکی, حسین
%A احمد باقر پور مقدم
%J هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
%D 2011

[Download]