شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , زهره نوربخش رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد در حال اجرا سومبار بر روی رودخانه ای به همین نام در 2 کیلومتری روستای غلامان از توابع شهرستان بجنورد در شمال شرق ایران واقع شده است. این سد به صورت یک سد خاکی با هسته رسی طراحی شده است. در این پژوهش به بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی این سد پرداخته شده است. با بستر 54 درصد ،(Poor-Fair) برای سنگ های جناح راست 53 درصد RQD استفاده از حفاری میزان ،RMR به دست آمده است. توده سنگ بر اساس طبقه بندی (Good) 75 درصد - و جناح چپ 90 (Poor-Fair) در تکیه گاه راست و بستر رودخانه در رده سنگ های ضعیف و در تکیه گاه چپ در رده سنگ های متوسط تا خوب قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از آزمایش آبگذری توده سنگ (لوژن) در مقاطعی از نشان دهنده آبگذری بالا در آن نقاط می باشد بنابراین برای آب بندی (S7– S پی سنگی (گمانه های 3 پی سنگی، ایجاد پرده تزریق در این مناطق ضروری است.

کلمات کلیدی

, توده سنگ, ساختگاه سد, پارامترهای ژئوتکنیکی, پارامترهای ژئومکانیکی, نفوذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029755,
author = {لشکری پور, غلامرضا and نوربخش رزمی, زهره},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {توده سنگ، ساختگاه سد، پارامترهای ژئوتکنیکی، پارامترهای ژئومکانیکی، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار
%A لشکری پور, غلامرضا
%A نوربخش رزمی, زهره
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]