شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری )

نویسندگان: رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده فرونشست زمین از جمله مخاطرات زیست محیطی می باشد که مکانیزم های مختلفی در تشکیل و توسعه آن مؤثر هستند . یکی از مهمترین علل فرونشست زمین، افت سطح ایستابی و افزایش تنش مؤثر در رسوبات آبخوان می باشد. دشت مهیار جنوبی یکی از مهمترین دشت های استان اصفهان از لحاظ توسعه کشاورزی به شمار می آید که در چند سال اخیر با پدیده فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی روبرو بوده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط چاه های پیزومتریک واقع در سطح دشت، متوسط افت سطح ایستابی طی یک دوره 12 ساله آبی را به میزان 6 متر نشان می دهد. بعلاوه با توجه به مطالعات ژئوالکتریک صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه آنومالی های سنگ بستر که باعث تغییر ناگهانی در ضخامت رسوبات آبخوان گردیده اند یکی از عوامل اصلی بروز پدیده فرونشست و ایجاد ترک و شکاف در زمین های کشاورزی منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین در این تحقیق از تکنیک تداخل سنجی راداری برای تصویر کردن محدوده فرونشست و بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت فرونشست در پهنه دشت مهیار جنوبی استفاده گردید.

کلمات کلیدی

, آب های زیرزمینی, فرونشست, تداخل سنجی راداری, دشت مهیار جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029758,
author = {صالحی اسفندارانی, رضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مریم دهقانی},
title = {پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آب های زیرزمینی، فرونشست، تداخل سنجی راداری، دشت مهیار جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری
%A صالحی اسفندارانی, رضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مریم دهقانی
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]