چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران , 2012-08-28

Title : ( New copper(II) and molybdennm(VI) Schiff base complexes: synthesis chrcteriztion and crystal structure )

Authors: Reza Takjoo , ALIREZA HASHEMZADE ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

-

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029767,
author = {Takjoo, Reza and HASHEMZADE, ALIREZA},
title = {New copper(II) and molybdennm(VI) Schiff base complexes: synthesis chrcteriztion and crystal structure},
booktitle = {چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T New copper(II) and molybdennm(VI) Schiff base complexes: synthesis chrcteriztion and crystal structure
%A Takjoo, Reza
%A HASHEMZADE, ALIREZA
%J چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران
%D 2012

[Download]