چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران , 2012-08-28

Title : ( Synthesis and characterization of new asymmetric Schiff base ligand and its Cu(II) complex )

Authors: M. Ahmadi , ALIREZA HASHEMZADE , Reza Takjoo ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

-

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029769,
author = {M. Ahmadi and HASHEMZADE, ALIREZA and Takjoo, Reza},
title = {Synthesis and characterization of new asymmetric Schiff base ligand and its Cu(II) complex},
booktitle = {چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Synthesis and characterization of new asymmetric Schiff base ligand and its Cu(II) complex
%A M. Ahmadi
%A HASHEMZADE, ALIREZA
%A Takjoo, Reza
%J چهاردهمین همایش شیمی معدنی ایران
%D 2012

[Download]