چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2012-08-28

Title : ( DFT and physico-chemical studies on new Mo(VI) complex. )

Authors: مهدی احمدی , ALIREZA HASHEMZADE , Reza Takjoo ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

-

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029773,
author = {مهدی احمدی and HASHEMZADE, ALIREZA and Takjoo, Reza},
title = {DFT and physico-chemical studies on new Mo(VI) complex.},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T DFT and physico-chemical studies on new Mo(VI) complex.
%A مهدی احمدی
%A HASHEMZADE, ALIREZA
%A Takjoo, Reza
%J چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2012

[Download]