چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2012-08-28

Title : ( Crystal structures and spectral properties on three new molybdenum(VI) complexes )

Authors: مهدی احمدی , علیرضا اکبری , Reza Takjoo ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

-

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029774,
author = {مهدی احمدی and علیرضا اکبری and Takjoo, Reza},
title = {Crystal structures and spectral properties on three new molybdenum(VI) complexes},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Crystal structures and spectral properties on three new molybdenum(VI) complexes
%A مهدی احمدی
%A علیرضا اکبری
%A Takjoo, Reza
%J چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2012

[Download]