اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف , 2010-11-20

عنوان : ( کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی )

نویسندگان: ناهید وطن پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین اوسطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد جوامع بشری و گسترش راه ها بکارگیری روشهای نوین در عبور تآسیسات شهری در شهرهایی نظیر تهران و مشهد مقدس که با حجم بالایی از ترافیک روبروهستند جهت کاهش رخداد خطرات حفاری نسبت به روشهای سنتی نظیر ترانشه باز، به ویژه جهت حمل و نقل مواد خطرناک از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یکی از تکنولوژی های جدید بکارگرفته شده در بخش مدیریت و نگهداشت شبکه های زیرزمینی روش حفاری میکروتونلینگ و پایپ جکینگ است. با توجه به عدم وجود زیرساخت های مناسب در اغلب نقاط دارای بافت های فرسوده ی شهری و محدودیت هایی نظیر تراکم بر روی مسیر عبور مجاری و عدم دسترسی به تآسیسات و مجاری مدفون، استفاده از روش های یاد شده از نقطه نظر ایمنی و اقتصادی بسیار راهگشا می باشد. در این مقاله به نقش شهروندان در توسعه و بهره وری خدمات شهری و اثر مثبت حضور مردم در روند توسعه ی فعالیت های شهری اشاره گردیده و همچنین به مزایای بکارگیری فناوری های نوین حفاری در راستای رفاه و آسایش حال شهروندان ساکن کلان شهرها، نسبت به روشهایی نظیر احداث نقب و ترانشه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تأسیسات شهری, شهروند, ترافیک, میکروتونلینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029799,
author = {وطن پور, ناهید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسین اوسطی},
title = {کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی},
booktitle = {اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تأسیسات شهری- شهروند- ترافیک- میکروتونلینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی
%A وطن پور, ناهید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسین اوسطی
%J اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف
%D 2010

[Download]