جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (223-228)

عنوان : ( مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) )

نویسندگان: جواد میزبان , سیدمحمدعلی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173)

کلمات کلیدی

مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029818,
author = {میزبان, جواد and موسوی, سیدمحمدعلی},
title = {مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7187},
pages = {223--228},
numpages = {5},
keywords = {مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173)
%A میزبان, جواد
%A موسوی, سیدمحمدعلی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2011

[Download]