همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04

عنوان : ( تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی )

نویسندگان: مریم هادی زاده بزاز , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی از نظر دستیابی به اهداف توسعه روستایی پایدار بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعاونی های تولید استان در دستیابی به اهدافی چون فراهم آوردن زمینه لازم برای اجرای خدمات زیربنایی، دسترسی اعضا به نهاده ها به قیمت مناسب و توزیع به موقع آن و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان و کاهش هزینه های تولید با امتیاز وزنی 115.2 درصد نقش بسیار موثری داشته اند. همچنین تعاونی ها توانسته اند ارتباط مستمر با روستاییان و ارتباط روستاییان با مراکز دولتی را با امتیاز وزنی 100.1 تسهیل نمایند. اما از طرف دیگر در بسیاری موارد نتوانسته اند به اهدافی که برای آنها تعریف شده است به طور کامل دست یابند. به طوری که تعاونی ها در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در کار و تولید، فراهم سازی امکان ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی، به ترتیب با امتیازهای وزنی 27.6 ،41.7 و 13.5 درصد موفق عمل نکرده اند و تاثیر چندانی در بهبود زندگی روستاییان نداشته اند.

کلمات کلیدی

, تعاونی های کشاورزی, خراسان رضوی, توسعه روستایی, کشاورزی پایدار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029824,
author = {هادی زاده بزاز, مریم and عنابستانی, علی اکبر},
title = {تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تعاونی های کشاورزی، خراسان رضوی، توسعه روستایی، کشاورزی پایدار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی
%A هادی زاده بزاز, مریم
%A عنابستانی, علی اکبر
%J همایش ملی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]