همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04

عنوان : ( عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری , ام البنین هراتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت مهمترین عامل در بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزلۀ مکانهایی خاص با شیوه زندگی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. مدیریت روستایی فعلی کشور از مشکلات متعددی رنج می برد و از توان کافی برای راهبری توسعه و نوسازی روستاها برخوردار نمی باشد و انجام هر تغییری در این ساختار که بتواند تحولات روستایی را مدیریت بهینه نماید مستلزم تحول در قوانین، تلاش برای ارتقاء کیفی مدیران روستایی و هم چنین تغییر طرز تلَقی روستاییان در این مقوله می باشد. در این مطالعه موردی هدف، یافتن دلایل ضعف عملکرد مدیران محلی و بررسی مشکلات مدیریت روستاهای مورد مطالعه و نهایتا یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط این روستاهاست. سوالات تحقیق این است که چه عواملی بر عملکرد و شیوه مدیریت مدیران روستایی می تواند موثر باشد؟ و چه شکلی از مدیریت روستایی می تواند جامعه روستایی ما را به توسعه برساند؟ برای این منظور مدیریت روستایی در 15 روستای شهرستان خواف به صورت تطبیقی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است، و نتایج حاصل از تحقیق که با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری به دست آمده، حاکی از آن است که بین عملکرد مدیران محلی روستاها با شاخص هایی مانند میزان مشارکت مردم، شرکت دهیاران در کلاسهای آموزشی و موقعیت مکانی و... رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت روستایی, مدیریت مشارکتی, توسعه روستایی, دهیار, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029825,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی and هراتی, ام البنین},
title = {عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مدیریت روستایی، مدیریت مشارکتی، توسعه روستایی، دهیار، شهرستان خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%A هراتی, ام البنین
%J همایش ملی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]