هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی )

نویسندگان: بهروز فتحی هفشجانی , فهیمه سیدزاده , امیرحسین زمانی شاندیز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیقات علمی مختلف از مدلهای گوناگون جانوری استفاده می شود. چنین مدلهایی معمولا پرهزینه، وقت گیر وگاهی کار با آنها نیز دشوار است. از نظر اخلاق چندی است استفاده از حیوانات زنده به عنوان مدل آزمایشگاهی مورد بحث است. بدین منظور ارائه یک الگوی مناسب وجایگزین می تواند درتسهیل پژوهشهای علمی نقش مهمی ایفا کند. مدل جنین جوجه (chick embryo) با ویژگیهای منحصر بفرد می تواند به عنوان جایگزینی ایده آل مطرح شود. هزینه کم، تعداد زیاد، سادگی وسرعت استفاده از این سیستم بیولوژیک مورد توجه بسیاری ازدانشمندان قرارگرفته است زیرا این مدل دارای مراحل مختلف و متمایز رشدی است که هرمرحله از آن می تواند در تحقیقات خاصی بکار گرفته شود. از آنجا که این سیستم بیولوژیک واجد یک شبکه ی مویرگی غنی و غشایی به نام chorioallantoic membrane (CAM) می باشد، می تواند در مطالعات آنژیوژنیک، داروهای موثر برترمیم زخمها، اندازه گیری LD50 سموم مختلف و مطالعه سلولهای توموری استفاده شود. عدم تحرک و کوچکی این مدل، مطالعه رشد عروق خونی، تعداد عروق وهمچنین مطالعات ژنتیکی را براحتی امکان پذیر می سازد. همچنین می توان این مدل را به عنوان جایگزینی دربررسی پاسخهای التهابی به موادزیستی، هورمونها، سموم و... به کار گرفت. از محدودیتهای این مدل، تفاوت هورمونی پرندگان و پستانداران و رشد سریع جنین جوجه می باشدکه امکان برخی تحقیقات طولانی مدت را محدود می کند. همچنین نمونه گیری مستقیم خون از جنین جوجه نسبت به سایر مدلهای آزمایشگاهی دشوارتر است. به طور کلی در این مطالعه برآنیم تا نگاهی دقیق وکاربردی براین سیستم بیولوژیک و پتانسیل آن بعنوان جایگزینی برای سایر مدلهای حیوانی آزمایشگاهی، مراحل راه اندازی و استفاده های آن درپژوهش های علمی داشته باشیم، همچنین لازم به ذکر است که با استفاده از این سیستم بررسی اثر زهر مار جعفری (Echis carinatus ) بر جنین جوجه را آغاز کرده ایم.

کلمات کلیدی

, جنین جوجه, مدلهای آزمایشگاهی, انکوباتور جوجه کشی, سیستم بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029826,
author = {فتحی هفشجانی, بهروز and سیدزاده, فهیمه and زمانی شاندیز, امیرحسین},
title = {جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی},
booktitle = {هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جنین جوجه، مدلهای آزمایشگاهی، انکوباتور جوجه کشی، سیستم بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%A سیدزاده, فهیمه
%A زمانی شاندیز, امیرحسین
%J هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]