تاریخ نامه ایران بعد از اسلام, دوره (2), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (133-154)

عنوان : ( حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق. )

نویسندگان: هادی وکیلی , انسیه حسینی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کرامیه ازفرق کلامی تسنن درقرون چهارم تا هفتم در خراسان فعال بودند و بخش زیادی از بدنه تسنن وتصوف را جذب خود کردند.در این مقاله تعاملات این جریان با دیگر فرقه های سنی خراسان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کرامیه, تسنن, خراسان, نیشابور, هرات؛غور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029832,
author = {وکیلی, هادی and انسیه حسینی شریف},
title = {حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق.},
journal = {تاریخ نامه ایران بعد از اسلام},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-757x},
pages = {133--154},
numpages = {21},
keywords = {کرامیه،تسنن،خراسان،نیشابور،هرات؛غور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق.
%A وکیلی, هادی
%A انسیه حسینی شریف
%J تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
%@ 2251-757x
%D 2012

[Download]